Illin­saa­ren män­nys­tä tai­de­kai­teet Läh­de! puistoon

Aikoi­naan Illin­saa­ren ulkoi­lua­lu­een fris­bee­gol­fra­dan tiel­tä kaa­de­tut puut eivät pää­ty­neet ainoas­taan polt­to­puik­si, vaan osa niis­tä sahau­tet­tiin Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen puu­työ­pa­jan käyt­töön. Täs­tä läpi­sa­ha­tus­ta, kau­niin kaar­na­pin­nan säi­lyt­tä­nees­tä puus­ta on alka­nut syn­tyä ainut­laa­tui­set tai­de­kai­teet, jot­ka hel­pot­ta­vat kul­kua Läh­de! puis­tos­sa ja tar­joa­vat myös mah­dol­li­suu­den fysio­te­ra­pia­har­joi­tuk­siin ulko­na. Toi­ve kai­teis­ta tuli puis­ton tule­vil­ta käyttäjiltä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus