Tul­va­ris­ki­ra­joi­tuk­set maan­käy­töl­le huo­les­tut­ta­vat Kii­min­ki­jo­ki­var­ren asuk­kai­ta

Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa ihme­tyt­tä­vät maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen rajoit­teet, jot­ka aiheu­tu­vat ker­ran sadas­sa vuo­des­sa uhkaa­vaan tul­vaan varau­tu­mi­ses­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus