Yli-Iin Läm­pö laa­jen­taa kau­ko­läm­pö­verk­ko­aan

Tässä Yli-Iin koulun takana olevassa lämpölaitoksessa säilyy ja palaa yli-iiläinen puu ja tuottaa lämpöä yli-iiläisille kiinteistöille.

Ensi kesä­nä Yli-Iin Läm­pö Oy laa­jen­taa Yli-Iin alu­een kau­ko­läm­pö­ver­kon kat­ta­maan päi­vä­ko­din ja kir­jas­ton raken­nuk­set sekä nii­den lähel­lä ole­vat rivi­ta­lot. Sopi­muk­seen laa­jen­nuk­ses­ta pääs­tiin vas­ti­kään Siva­kan ja Oulun kau­pun­gin kans­sa. Raken­nuk­set saa­daan näin pois öljy­läm­mi­tyk­sen pii­ris­tä. Han­ke on suu­ruu­del­taan ‪400 000‬ euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus