Olha­va ja Vol­ha­va — Iis­sä ja Venä­jäl­lä

Karttoja ja piirroksia ehti residenssijakson aikana kertynyt mittava määrä.

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan hel­mi­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­ja Outi Koi­vis­ton työs­ken­te­ly­jak­son päät­tä­vä Olha­va Vol­ha­van kar­tal­ta näh­ty­nä -näyt­te­ly on esil­lä 7.3. asti Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan aukio­loai­koi­na. Näyt­te­lyn vii­me tors­tai­na pide­tyis­sä ava­jai­sis­sa iiläis­läh­töis­tä tai­tei­li­jaa kävi ter­veh­ti­mäs­sä sekä hänen töi­hin­sä tutus­tu­mas­sa myös moni iiläi­nen tut­ta­va. Outi Koi­vis­to on jo pit­kään työs­ken­nel­lyt eri piir­tä­mi­sen ja kar­toit­ta­mi­sen kei­noin kes­kit­tyen mai­se­man, paik­ka­ko­ke­muk­sen ja kie­len tee­moi­hin. Olha­van hänen aiheek­seen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus