Digiä tutuk­si ver­tais­tuel­la Kii­min­gis­sä

Mikko Kuivala, Leena Korhonen, Hannu Kellokumpu, Lempi Oinas ja Pentti Kärki tutustuivat yhdessä puhelimiensa ominaisuuksiin ja osa asensi 112-sovelluksen hätätilanteita helpottamaan.

Kun pal­ve­lut kar­kaa­vat lähiym­pä­ris­tös­tä digi­maa­il­maan, koke­vat monet ikäih­mi­set voi­mat­to­muut­ta uuden edes­sä. Pank­ki­pal­ve­lut, ter­vey­den- ja hyvin­voin­nin pal­ve­lut sekä pos­ti­kin monien mui­den ohel­la ovat lait­tees­sa, jon­ka käyt­tä­mi­nen on uut­ta ja pelot­ta­vaa­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus