Et voi ostaa rak­kaut­ta, mut­ta voit pelas­taa sen

Kaisa Aikion ja hänen siskonsa rescuekoirat Lissu ja Vilja on tuotu Romaniasta.

”Minä en pelas­ta­nut koi­raa­ni, vaan koi­ra­ni pelas­ti minut.” on ylei­sin ilmaus jon­ka rescue­koi­ran omis­ta­jat totea­vat koi­ris­taan. Rescue­koi­ra on nimi­tys koi­ril­le, jot­ka ovat saa­neet uuden kodin, jou­dut­tu­aan ensin kodit­to­mik­si lai­min­lyön­nin, hyl­kää­mi­sen tai kadul­le syn­ty­mi­sen vuok­si. Mikä saa hen­ki­lön adop­toi­maan koi­ran ulko­mail­ta Suo­meen ja miten rescue­koi­ra-yhdis­tyk­set aut­ta­vat koi­ria pai­kal­li­ses­ti? Nyky­päi­vä­nä rescue­koi­ria kri­ti­soi­daan pal­jon, osaa­mat­ta ensin erot­taa luotettavia… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus