Kes­kus­tal­le lähes puo­let yli-iiläis­ten äänistä

Kes­kus­ta kerä­si 49,1 pro­sent­tia yli-iiläi­sää­nes­tä­jien äänis­tä. Seu­raa­vak­si suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi perus­suo­ma­lai­set 18,3 pro­sen­tin ääni­saa­liil­laan. Vasem­mis­to­liit­to, sdp ja sini­set oli­vat seu­raa­vi­na. Yli-Iin äänes­tys­pro­sent­ti jäi alle 70, ollen vain 67,8 pro­sent­tia, joka on yksi Ran­ta­poh­jan alu­een alhai­sim­mis­ta. Kaik­ki­aan uur­nil­la kävi 788 yli-iiläis­tä. Kes­kus­ta­lais­ta suu­rim­man potin Yli-Iis­tä kerä­si­vät edus­kun­taan vali­tut Juha Sipi­lä (15,7%) ja kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu (10,5%)…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus