Kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set sai­vat kii­min­ki­läis­ten ja jää­li­läis­ten äänet

Keskustan kiiminkiläiskaksiko keräsi paljon ääniä omilta kotikonnuiltaan. Pekka Aittakumpu valittiin eduskuntaan, mutta Lauri Nikula keräsi häntä enemmän ääniä Kiimingin ja Jäälin alueelta. Alakylän äänestysalueelta Aittakumpu sai Nikulaa enemmän ääniä. Kuva on otettu Huttukylän tupaillassa, jossa miehet kampanjoivat yhdessä.

Kii­min­gin äänes­ty­sa­lueil­la kes­kus­ta nousi näi­den edus­kun­ta­vaa­lien suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Peräs­sä seu­ra­si perus­suo­ma­lai­set. Jää­lin alu­eel­la perus­suo­ma­lai­set nousi suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si 28,8 pro­sen­tin ääni­saa­liil­la, ja kes­kus­ta kerä­si seu­raa­vak­si eni­ten ääniä. Kii­min­gis­sä on Ala­ky­län äänes­ty­sa­lu­een lisäk­si kak­si äänes­ty­sa­luet­ta, jois­ta Kii­min­gin alueil­la eni­ten ääniä kerä­si kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Niku­la, jon­ka osuus anne­tuis­ta äänis­tä oli Kii­min­ki A:lla 8,5 pro­sent­tia ja Kii­min­ki B:llä 10…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus