Äänet Yli­kii­min­gis­tä kes­kus­tal­le ja perus­suo­ma­lai­sil­le

Ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleihin ehdolle lähtenyt, nuori ylikiiminkiläinen Toni Holappa sai vaaleissa kaikkiaan 231 ääntä. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Niku­la nap­pa­si suu­rim­man potin, eli 11 pro­sent­tia, yli­kii­min­ki­läis­ten äänis­tä näis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä tuli 10,2 pro­sen­tin ääni­mää­räl­lä hänen jäl­keen­sä. Kes­kus­ta­lai­sis­ta Vesa Riek­ki ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu kerä­si­vät 3,8 pro­sent­tia yli­kii­min­ki­läi­sää­nis­tä. Perus­suo­ma­lai­sis­ta Jen­na Simu­la sai 6,5 pro­sent­tia, Sebas­tian Tynk­ky­nen 4,7 pro­sent­tia ja Vil­le Vähä­mä­ki 3,9 pro­sent­tia Yli­kii­min­gin äänis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­sis­tä ehdok­kaa­na näis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli vih­rei­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus