Jää­lin vaa­li­päi­vä oli ennä­tys­vil­kas

Vaalivirkailijat Otto Moilanen, Birgitta Viittanen, Tapio Kyllönen, Eeva-Liisa Vilmi ja Jari Laru valmiina ottamaan jääliläisäänestäjiä vastaan.

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä käyn­nis­tyi Jää­lis­sä pie­nel­lä jono­muo­dos­tuk­sel­la, sil­lä innok­kaim­mat oli­vat äänes­tys­pai­kal­la jo hiu­kan ennen vaa­li­huo­neis­ton ovien aukea­mis­ta. – Jää­lis­sä on kaik­ki­aan 3 636 äänioi­keu­tet­tua, jois­ta ennak­koon on käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 1 293. Yleen­sä var­si­nai­se­na äänes­tys­päi­vä­nä on käy­nyt noin 1 100 – 1 200 äänes­tä­jää. Veik­kaan, että 70 pro­sent­tia ylit­tyy koko­nai­sää­ni­mää­räs­sä täl­lä­kin ker­taa, arve­li vaa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tapio Kyl­lö­nen. Illal­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus