Kes­kus­tan kan­na­tus las­ki, perus­suo­ma­lais­ten nousi myös Iis­sä

Iin Jakkukylän riippusillan vauhdittamiseksi järjestettyyn pyöräilytapahtumaan viime kesänä osallistunut Juha Sipilä oli 643 äänellä iiläisten ääniharava. (Kuva: arkisto/Inkeri Harju)

Kes­kus­tan kan­na­tus tip­pui Iis­sä 9,5 pro­sent­tia vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Puo­lue oli kui­ten­kin edel­leen suo­si­tuin 31,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Suu­rin­ta kan­na­tus oli Kui­va­nie­men Joki­ky­läs­sä, jos­sa kes­kus­ta kerä­si 61,6 pro­sent­tia äänis­tä. Vähi­ten puo­lue kerä­si ääniä Ala­ran­nal­ta, jos­sa kes­kus­tan osuus äänis­tä oli 24,8 pro­sent­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus