Cup-kisa koko­si kuu­mim­mat kil­pa­po­rot Kierikkiin

Lau­an­tain kar­sin­ta- ja välie­rä­ajo­ja kiusan­neet lumi­tuis­ku ja kova tuu­li vaih­tui­vat sun­nun­tain finaa­lei­hin kuin tilat­tu­na upe­aan aurin­koi­seen talvipäivään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus