Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le) Hei­kin­poi­ka Maa­lis­maa-Kuo­pio, myö­hem­min Jus­si­la syn­tyi itse 10.10.1869 Iis­sä ja kuo­li 5.9.1951 Yli-Iis­sä. Hänen äitin­sä Gre­ta Juhon­ty­tär Raja­la ja isän­sä Heik­ki Kal­len­poi­ka Jak­ku-Klee­mo­la-Maa­lis­maa-Jus­si­la oli­vat molem­mat syn­ty­jään iiläi­siä. Hei­dät vihit­tiin Iis­sä 11.2.1867. Utriai­sen laa­ti­mas­ta esi­pol­vi­tau­lus­ta sel­vi­ää, että…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus