KII­KUl­le kau­ka­lo­pal­los­sa kak­si SM-hope­aa

Kiimingin Kuntoilijoiden ikämiehet ottelivat 60-vuotiaiden SM-hopealle. Ylärivissä Raimo Rissanen, Antti Rinne, Matti Päkkilä, Eino Viuhkola ja Heikki Ylijukuri. Keskellä Reijo Päkkilä, Juha Kourunen, Hannu Kääriä ja Matti Korhonen. Edessä maalivahdit Teemu Takkula ja Taisto Haipus.

Jyväs­ky­läs­sä pela­tus­sa ikä­mies­ten kau­ka­lo­pal­lon SM-tur­nauk­ses­sa KIIKU eli Kii­min­gin Kun­toi­li­jat sai hope­aa kah­des­sa ikä­luo­kas­sa. 60-vuo­tiai­den sar­jas­sa voi­ton vei hel­sin­ki­läi­nen Töö­lön Wesa ja 70-vuo­tiais­sa imat­ra­lai­nen Raja­pa­pat. Kii­min­gin Kun­toi­li­jat on ikä­mies­ten kau­ka­lo­pal­loon kes­kit­ty­nyt seu­ra, joka tree­naa Jää­li­hal­lil­la kol­men viik­ko­vuo­ron ver­ran. Seu­ra on aktii­vi­sim­pia koko maan ikä­mies­sar­jo­jen seu­rois­ta. – Koko tal­ven ajan meil­lä käy tree­ni­vuo­rol­la noin 20 mies­tä pelaa­mas­sa.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus