Jak­ku­ky­län sil­lan suun­nit­te­li­ja valit­tiin – Vesi­lu­paa toi­vo­taan syk­syk­si

Tulevan riippusillan kohdalta kuljetaan talvisin jäätietä. Sulan veden aikana Jakun koulun oppilaat kulkevat joen toiselta puolelta kouluun veneellä.

Iin kun­nan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­si Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan jat­ko­suun­nit­te­li­jak­si Sweco Raken­ne­tek­niik­ka Oy:n. Yri­tys on teh­nyt aiem­min myös sil­lan alus­ta­vat suun­ni­tel­mat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus