Kir­kon avai­met vaih­toi­vat omis­ta­jaa

Yli-Iin ja Ylikiimingin seurakuntapiirit Oulujoen seurakunnasta liitettiin osaksi Kiimingin seurakuntaa. Tapausta juhlittiin kirkoissa ja seurakuntakodeissa vuodenvaihteessa. (Kuva: Erja Haho)

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kir­kon avai­met luo­vu­tet­tiin vuo­den vaih­tues­sa Oulu­joen kirk­ko­her­ra Ilk­ka Mäki­sel­tä Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­läl­le. Yli-Iis­sä seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta Ahti Ala­ta­lo oli muka­na his­to­rial­li­ses­sa het­kes­sä.

Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li muu­tos­ta monin tavoin niin Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä kuin Kii­min­gis­sä­kin. Uusi seu­ra­kun­ta on maan­tie­teel­li­ses­ti laa­ja, mut­ta pit­kän yhtei­sen his­to­rian omaa­va alue.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 3.1. Video­ku­vaa Yli­kii­min­gin kir­kon juh­las­ta on näh­tä­vil­lä Ran­ta­poh­jan Face­boo­kis­sa.