Vapaa­eh­toi­set oppi­laat ja Lear­ning stu­dio –luok­ka esit­te­li­vät toi­min­taan­sa

Jopa 120 osallistujaa tutustui Yli-Iin koulu toimintaan ja keskusteli opetuksen tulevaisuudennäkymistä Yli-Iissä. Rantapohjan lukija ihmettelee, millä perusteella oppilaat oli valittu tuona päivänä esittelemään kouluaan. (ARKISTO:TEEA TUNTURI)

Ran­ta­poh­jan jutus­sa 17.1. ker­rot­tiin Yli-Iin kou­lun uuden Lear­ning stu­dion ava­jai­sis­ta ja Tule­vai­suu­den kou­lu -tapah­tu­mas­ta. Ilmes­ty­mi­sen jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä hen­ki­lö, joka ihmet­te­li, mil­lä perus­teel­la oppi­laat oli tuo­na päi­vä­nä vali­koi­tu kou­lua edus­ta­maan ja onko kou­lul­la kah­den ker­rok­sen väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus