Yli-iiläi­nen Oska­ri Hök­kä edus­taa Suo­mea nuor­ten MM-hiih­dois­sa Lahdessa

Oskari Hökkä Ramsaun leirillä. Nuori hiihtäjä tavoittelee tosissaan kansainvälistä menestystä.

Tänä vuon­na 20 vuot­ta täyt­tä­vä yli-iiläi­nen Oska­ri Hök­kä läh­tee Lah­den nuor­ten MM-hiih­toi­hin tavoit­te­le­maan mah­dol­li­sim­man hyviä sijoi­tuk­sia ja kau­den par­hai­ta hiih­to­ja sekä otta­maan tun­tu­maa isois­ta kisois­ta. Hök­kä on valit­tu kil­pai­lui­hin edus­ta­maan Suo­mea vapaan hiih­to­ta­van kym­me­nen kilo­met­rin mat­kal­le. Vara­mie­he­nä hän on perin­tei­sen sprint­tiin. Vies­ti­jouk­ku­een edus­ta­jat vali­taan kisa­pai­kal­la annet­tu­jen näyt­tö­jen perus­teel­la. Iijo­ki­var­res­sa vart­tu­nut Oska­ri Hök­kä aloit­ti hiih­don suunnitelmallisen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus