Pulah­dus avan­toon Yli-Iis­sä – Oulun sul­ke­ma avan­to avau­tui asu­ka­sak­tii­vi­suu­den avul­la vuo­sien tauon jäl­keen

Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Timo Mäke­lä miet­ti tam­mi­kuun alku­puo­lel­la itsek­seen, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da avan­to­uin­ti­paik­ka uudes­taan avat­tua Yli-Iin möl­jäl­le. Alun­pe­rin vuon­na 2006 avat­tu avan­to sul­jet­tiin Oulu-lii­tok­sen yhtey­des­sä kuu­ti­sen vuot­ta sit­ten. Lii­kun­ta­paik­ko­jen isän­nöit­si­jä Pet­ri Yli-Pyky ker­too, että sul­ke­mi­nen tapah­tui tuol­loin tur­val­li­suus­syis­tä, eikä kau­pun­ki voi nyt­kään sitä ottaa jär­jes­tääk­seen. Kun­ta­lai­syh­dis­tys Mäke­län joh­dol­la otti asian hoi­taak­seen ja sai rei­lus­sa vii­kos­sa avan­to­uin­ti­pai­kan jär­jes­tet­tyä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus