Yli 75-vuo­tias saa päi­vä­pos­tin­sa lähem­mäs ilmai­sek­si

Yli 75-vuo­tias hen­ki­lö voi saa­da Pos­til­ta ilmai­sen pal­ve­lun, jos­sa päi­vä­pos­ti toi­mi­te­taan oman ton­tin rajal­le ajo- tai kul­ku­liit­ty­mään sijoi­tet­tuun pos­ti­laa­tik­koon tai huo­neis­to­koh­tai­ses­ti pos­ti­luuk­kuun. Jake­lun edel­ly­tyk­se­nä on, että jokai­nen talou­des­sa asu­ja täyt­tää pal­ve­lun ehdot. Pos­til­ta kui­ten­kin ker­ro­taan, että jos talou­den yli 75-vuo­tias tai lii­kun­taes­tei­nen hen­ki­lö on pal­jon yksin, voi­daan hänen pos­tin­sa tuo­da omaan nor­maa­lia lähem­pä­nä ole­vaan laa­tik­koon.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus