Tie­to­vi­sa 14.1.2019

Kysy­myk­set
1. Mikä virus­tau­ti on saa­nut nimen­sä Kon­gos­sa vir­taa­van joen mukaan?
2. Min­kä maan inter­net-tun­nus on tr.?
3. Mikä on Skot­lan­nin pääkaupunki?
4. Mon­ta­ko sor­mea pan­naan ohi­mol­le par­tio­lais­ten tervehdyksessä?
5. Minä vuon­na avat­tiin ensim­mäi­nen Lid­lin myy­mä­lä Suo­mes­sa? a) 2000, b) 2002, c) 2004, d) 2006
6. Kuka polii­tik­ko kek­si II maa­il­man­so­dan jäl­keen nimen rau­tae­si­rip­pu tar­koit­taen Euroo­pan sosia­lis­tis­ten mai­den ja län­si­mai­den välis­tä rajaa?
7. Kenen kir­jai­li­jan elä­mäs­tä ker­too kir­ja nimel­tä Saapasjalkatorni?
8. Kuka hau­ki­pu­taa­lai­nen voit­ti vuon­na 2015 Ylen Nau­run tasa­pai­no ‑kil­pai­lun?
9. Min­kä maa­lais­ta juus­toa on Roquefort?
10. Mil­lä uin­ti­ta­val­la aloi­te­taan kil­pai­lu sekauin­nis­sa? a) rin­tauin­nil­la, b) sel­kä­uin­nil­la, c) per­ho­suin­nil­la, d) vapaauinnilla

Vas­tauk­set
1. Ebola
2. Turkin
3. Edinburg
4. Kolme
5. b) 2002
6. Wins­ton Churchill
7. Alek­sis Kiven
8. Mat­ti Patronen
9. Ranskalaista
10. c) Perhosuinnilla