Tie­to­vi­sa 14.1.2019

Kysy­myk­set 1. Mikä virus­tau­ti on saa­nut nimen­sä Kon­gos­sa vir­taa­van joen mukaan? 2. Min­kä maan inter­net-tun­nus on tr.? 3. Mikä on Skot­lan­nin pää­kau­pun­ki? 4. Mon­ta­ko sor­mea pan­naan ohi­mol­le par­tio­lais­ten ter­veh­dyk­ses­sä? 5. Minä vuon­na avat­tiin ensim­mäi­nen Lid­lin myy­mä­lä Suo­mes­sa? a) 2000, b) 2002, c) 2004, d) 2006 6. Kuka polii­tik­ko kek­si II maa­il­man­so­dan jäl­keen nimen rau­tae­si­rip­pu tar­koit­taen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus