Toi­mit­ta­jal­ta

Hau­ki­pu­das tar­vit­see uut­ta

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­taan tänään kak­si Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­tän ja Tor­pan­mäen aluei­den uudel­leen­kaa­voi­tus­ta ja sitä myö­ten raken­ta­mis­ta kan­nat­ta­vaa puheen­vuo­roa. Jos saam­me han­ket­ta vas­tus­ta­via…

Lue lisää

Kesää mais­ta­mas­sa

Teea Tun­tu­ri Kävin vii­kon­lop­pu­na Tam­pe­reel­la mais­ta­mas­sa ennak­ko­pa­la­sen Suo­men kesää. Leh­ti­puut kas­vat­ti­vat sil­muis­taan vih­re­ää ja kukat oli­vat innos­tu­neet toden­teol­la kuk­ki­maan. Mus­ta­ras­taat…

Lue lisää

Hyvin ään­te­le­vä äiti

Äitien­päi­vä­nä näkyi taas leh­tien pals­toil­la ja some­ka­na­vil­la las­ten iha­nia ja hel­lyt­tä­viä toi­vo­tuk­sia äideil­leen. Äite­jä on kehut­tu sii­­vous- ja ruu­an­lait­to­tai­dois­ta, har­ras­tuk­siin…


Sote tar­vit­see remont­tin­sa

Kukaan ei voi­ne kiel­tää sitä, että suo­ma­lai­nen sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tel­mä on ollut remon­tin tar­pees­sa jo pit­kään. Kan­sa­lai­sil­le se on…


Ei tuu kes­sää

Näky­mä ulko­na on tois­ta kuin mitä kalen­te­ri näyt­tää. Lumi­hiu­ta­lei­ta sate­lee hil­jak­seen. Vaa­te­ker­to­ja ei ole vie­lä arvan­nut vähen­tää, top­pa­tak­ki on nau­la­kos­sa…Uudet val­tuus­tot pian töi­hin

Huh­ti­kuun vaa­leis­sa vali­tut kun­tien val­tuu­te­tut ovat jo läh­tö­kuo­pis­sa kesä­kuus­sa alka­vaa val­tuus­to­työs­ken­te­lyä var­ten. Taus­tal­la työs­ken­te­le­vät työ­ryh­mät, jois­sa poh­di­taan esi­mer­kik­si lau­ta­kun­ta­paik­ko­jen jakoa.…


Ook­ko nä Jää­lis­tä?

Teea Tun­tu­ri Muu­tin Jää­liin vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Mie­he­ni on asu­nut Jää­lis­sä suu­rim­man osan elä­mään­sä. Itse olen koko tääl­lä asu­tun elä­mä­ni ajan…