Toi­mit­ta­jal­ta

Nousu­kii­dos­sa koh­ti kevät­tä

Aurin­ko on hel­li­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia aina­kin tal­vi­lo­ma­vii­kon alka­jai­sik­si. Muka­vaa on ollut seu­ra­ta loma­lais­ten  päi­vi­tyk­siä hoh­ta­vil­ta han­gil­ta. Vaik­ka puuk­ko­ja satai­si lop­pu­vii­kos­ta nis­kaan,…

Lue lisää

Onnin ja Sisun päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kale­va­lan­päi­vän nimi­päi­vä­san­ka­rit Onni ja Sisu tii­vis­tä­vät pal­jon suo­ma­lai­suu­des­ta. Kale­va­lan päi­vä­nä, suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin päi­vä­nä lot­to­voit­to­kan­sa voi poh­tia, vie­lä­kö on…

Lue lisää

Koh­ti vaa­li­päi­vää

Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä oli vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa 6 914 äänioi­keu­tet­tua, Hau­ki­pu­taal­la 13 323, Kii­min­gis­sä 9 074, Yli­kii­min­gis­sä 2 435 ja Yli-Iis­­sä…

Lue lisää

Vas­taa­mal­la voi vai­kut­taa

Nyky­ään on help­po jär­jes­tää eri­lai­sia kyse­ly­jä inter­ne­tin avul­la. Moni on vas­tan­nut viih­teek­si tar­koi­tet­tui­hin kyse­lyi­hin, mut­ta nii­tä teh­dään myös mer­kit­tä­väm­mis­tä­kin aiheis­ta…