Toi­mit­ta­jal­ta

Nyt tapah­tuu

Näi­nä meneil­lään ole­vil­la muu­ta­mil­la kesä­vii­koil­la ei voi valit­taa, ettei­kö mis­sään mitään tapah­tui­si. Voi vali­ta, menee­kö oman kylän pip­pa­loi­hin, poik­ke­aa­ko naa­pu­ri­pi­tä­jän…

Lue lisää

Soten kie­liop­pi

Sote-uudis­­tus. Jo pelk­kä sana­pa­ri saa kyl­män hien nouse­maan pää­lael­le. Aihees­ta pian kah­den vuo­den ajan käy­ty jat­ku­va kes­kus­te­lu on esit­täy­ty­nyt taval­li­sen…

Lue lisää

Juh­la ja juhan­nus

Suo­men suven koho­koh­ta on ovel­la. Kes­ki­ke­sän ja yöt­tö­män yön viet­toon on syy­tä vara­ta läm­min­tä ylle, sil­lä vii­le­ää ilmaa vir­taa ja…


Aut­ta­kaa per­ke­le

Vii­me vuo­sien tren­di on ollut, että iäkäs ihmi­nen voi asua omas­sa kodis­saan mah­dol­li­sim­man pit­kään, jopa elä­män­sä lop­puun saak­ka. Se tie­tää…
Tuk­koi­sin­ta aikaa vuo­des­ta

Kuu­lun suu­reen jouk­koon ihmi­siä, joi­den alku­ke­sä hel­pot­tui vii­leän alku­ke­sän joh­dos­ta. Sii­te­pö­ly­al­ler­gia kos­ket­taa joka vii­det­tä suo­ma­lais­ta ja ei ole­kaan perä­tön­tä arvioi­da,…


Kesä­tet­rik­sen aika

Kou­lu­jen lop­pu­mi­nen tie­tää mones­sa per­hees­sä var­si­nai­sen kesä­tet­rik­sen alka­mis­ta. Tuos­sa tie­to­ko­ne­pe­lis­sä­hän jär­jes­tel­lään eri­muo­toi­sia pali­koi­ta niin, että ne muo­dos­ta­vat ehyi­tä rivis­tö­jä. Kesä­tet­rik­ses­sä…