Toi­mit­ta­jal­ta

Muo­via mää­rät­tö­mäs­ti

Sat­tu­mal­ta juu­ri muo­vit­to­man maa­lis­kuun kyn­nyk­sel­lä talou­des­sam­me pää­tet­tiin ryh­dis­täy­tyä muo­vin­ke­räyk­ses­sä. Välis­sä oli aika, jol­loin ei meil­lä, eikä koko Oulun seu­dul­la kier­rä­tet­ty…