Kesä­ta­pah­tu­mat kerää­vät ihmi­set koolle

Tule­va vii­kon­lop­pu käyn­nis­tää Ran­ta­poh­jan alu­eel­la toden­teol­la hur­jan tapah­tu­ma­ke­sän. Hau­ki­pu­taal­la vie­te­tään iha­naa kesä­vii­kon­lop­pua muun muas­sa Maa­ki­sen Mar­tin­nie­men paris­sa, pela­taan Kesä­pu­das-tur­nauk­ses­sa jal­ka­pal­loa, kokoon­nu­taan crui­sai­le­maan har­ras­tea­jo­neu­voil­la Koi­te­lia koh­ti ja puu­tar­ha­kirp­pis­tel­lään  torilla. 

Jää­lis­sä bile­te­tään JCR:n tun­nel­mis­sa, Avoi­met kylät- tapah­tu­ma ran­tau­tuu Iihin, Kui­va­nie­mel­le ja Yli­kii­min­kiin. Iis­sä esi­te­tään Tai­to­ta­lo­tuo­tan­non näy­tel­mää, Oijär­ven Sam­po­las­sa on perä­kär­ry­kirp­pis ja Kii­min­ki­joel­la Yli­kii­min­gis­sä melo­taan poru­kal­la. Kui­va­nie­mel­lä pää­see myös autobingoilemaan.

Tapah­tu­mia riit­tää tans­seis­ta juma­lan­pal­ve­luk­siin, mark­ki­nois­ta urhei­lu­ta­pah­tu­miin ja kaik­kea sil­tä välil­tä. Nii­hin kokoon­tuu alu­eel­la asu­via, mut­ta pal­jon saa­daan vie­raik­si aiem­min tääl­lä asu­nei­ta sekä muu­ten vain näil­lä main kesää viet­tä­viä. Kuu­lu­mi­sia vaih­de­taan ja ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta kes­kus­tel­laan. Kult­tuu­ri­pe­rin­tö siir­tyy tapah­tu­mien myö­tä suku­pol­vil­ta toi­sil­le. Kylä­ta­pah­tu­mien mer­ki­tys alueil­le on koko­nai­suu­des­saan suuri.

Ran­ta­poh­jan 1.6. ilmes­ty­nees­sä kesä­leh­des­sä on tapah­tu­ma­ka­len­te­ri, johon on koot­tu suu­rin osa alu­een kesän tapah­tu­mis­ta, mut­ta vie­lä nii­den­kin lisäk­si säpi­nää riit­tää. Kan­nat­taa pitää kor­vat ja sil­mät auki ja poik­keil­la eri tapah­tu­mis­sa tun­nel­mia ais­ti­mas­sa. Hyvää kesää kai­kil­le Ran­ta­poh­jan lukijoille!