Toi­mit­ta­jal­ta

Kesä­tet­rik­sen aika

Kou­lu­jen lop­pu­mi­nen tie­tää mones­sa per­hees­sä var­si­nai­sen kesä­tet­rik­sen alka­mis­ta. Tuos­sa tie­to­ko­ne­pe­lis­sä­hän jär­jes­tel­lään eri­muo­toi­sia pali­koi­ta niin, että ne muo­dos­ta­vat ehyi­tä rivis­tö­jä. Kesä­tet­rik­ses­sä…

Lue lisää

Hau­ki­pu­das tar­vit­see uut­ta

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­taan tänään kak­si Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­tän ja Tor­pan­mäen aluei­den uudel­leen­kaa­voi­tus­ta ja sitä myö­ten raken­ta­mis­ta kan­nat­ta­vaa puheen­vuo­roa. Jos saam­me han­ket­ta vas­tus­ta­via…

Lue lisää

Kesää mais­ta­mas­sa

Teea Tun­tu­ri Kävin vii­kon­lop­pu­na Tam­pe­reel­la mais­ta­mas­sa ennak­ko­pa­la­sen Suo­men kesää. Leh­ti­puut kas­vat­ti­vat sil­muis­taan vih­re­ää ja kukat oli­vat innos­tu­neet toden­teol­la kuk­ki­maan. Mus­ta­ras­taat…


Joko kak­kua voi jakaa?

Näyt­tää­kö tilan­ne jo lii­an hyväl­tä? Miten suo­ma­lai­nen voi tämän kes­tää. Meis­tä­hän sano­taan, että jak­sam­me kyl­lä huo­not ajat, mut­ta että hyvät…


Hyvin ään­te­le­vä äiti

Äitien­päi­vä­nä näkyi taas leh­tien pals­toil­la ja some­ka­na­vil­la las­ten iha­nia ja hel­lyt­tä­viä toi­vo­tuk­sia äideil­leen. Äite­jä on kehut­tu sii­­vous- ja ruu­an­lait­to­tai­dois­ta, har­ras­tuk­siin…


Sote tar­vit­see remont­tin­sa

Kukaan ei voi­ne kiel­tää sitä, että suo­ma­lai­nen sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tel­mä on ollut remon­tin tar­pees­sa jo pit­kään. Kan­sa­lai­sil­le se on…


Ei tuu kes­sää

Näky­mä ulko­na on tois­ta kuin mitä kalen­te­ri näyt­tää. Lumi­hiu­ta­lei­ta sate­lee hil­jak­seen. Vaa­te­ker­to­ja ei ole vie­lä arvan­nut vähen­tää, top­pa­tak­ki on nau­la­kos­sa…