TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 21.1.2019

Kysy­myk­set 1. Mit­kä ovat Iin naa­pu­ri­kun­nat? 2. Mikä on suu­rin Vie­nan­me­ren ran­nal­la ole­va kau­pun­ki? 3. Mil­lä nimel­lä Simo Hänä­läi­sen luoma.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 7.1.2019

Kysy­myk­set Mon­ta­ko irto­ki­veä on putoa­vis­ta kivis­tä varoit­ta­vas­sa lii­ken­ne­mer­kis­sä? Mit­kä ovat jär­jes­tyk­ses­sä pin­­ta-alal­­taan kol­me suu­rin­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­taa? Mikä ylei­seu­roop­pa­lai­nen kuvio­sym­bo­li huoltoasemilla.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 2.1.

Kysy­myk­set 1. Suo­men mäki­hyp­py­maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja on kotoi­sin Hau­ki­pu­taal­ta. Siis kuka? 2. Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­la on ravin­to­la nimel­tä Eliel. Nimi tulee ase­man suunnitelleelta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 24.12.2018

Kysy­myk­set Kuka on Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen hiip­pa­kun­nan piis­pa? Mikä Kuo­pios­sa pää­paik­kaan­sa pitä­vä suo­ma­lai­sen mie­hen nimi­nen vaa­te­val­mis­ta­ja pudot­ti nimes­tään v. 2015 sanan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.12.2018

Kysy­myk­set 1. Mik­si kut­su­taan hen­ki­löä, joka valo­ku­vaa kuu­lui­sia ihmi­siä, usein salaa, esim. sen­saa­tio­leh­tiin? 2. Kenen fik­tii­vi­sen hen­ki­lön isä on Kurrekurredut.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 3.12.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka voit­ti tämän vuo­den Tans­sii täh­tien kans­sa ‑kil­pai­lun? 2. Mikä auto­mal­li ohit­ti v. 1972 For­din T‑mallin maa­il­man valmistetuimpana.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 26.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä juh­la­päi­vä oli Yhdys­val­lois­sa vii­me tors­tai­na eli 22.11.? 2. Mitä tar­koit­taa Jee­suk­ses­ta­kin käy­tet­ty sana ”mes­sias”? Sanan voi maallisemmassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus