TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 13.8.2019

Kysymykset1. Pala­vaa vet­tä ‑nimi­nen bii­si oli 14 viik­koa radioi­den soit­to­lis­to­jen ykkö­se­nä. Kuka sen laulaa?2. Min­kä elo­ku­va­sar­jan nimik­ko­roo­lis­ta Joel Rin­ne muis­te­taan erityisesti?3. Mikä on toi­sek­si nopein kil­pauin­ti­tyy­li vapaa­uin­nin jälkeen?4. Mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa toi­mii Suo­men Sie­men­pe­ru­na oy ‑nimi­nen yritys?5. Mikä on tam­bu­ra? a) asus­te, b) etei­nen, c) astia, d) soitin6. Maa­il­man laa­jin sisä­maa­val­tio vaih­toi hil­jak­koin pää­kau­pun­kin­sa nimen Nur Sul­ta­nik­si. Mikä val­tio ja mikä oli enti­nen pääkaupunki?7. Mis­sä kau­pun­gis­sa Brys­se­lin ohel­la kokoon­tuu euro­par­la­ment­ti viikoittain?8. Min­kä Poh­jois­maan nuo­ret juo­vat alko­ho­lia a) eni­ten? b) vähiten?9. Mitä tar­koit­taa skot­ti­lais­ten nimien alus­sa Mc?10. Mikä oli ylei­sin teloi­tus­vä­li­ne Suo­mes­sa 1600–1700-luvuilla? a) kir­ves, b) miek­ka, c) tei­li­pyö­rä, d) hirttoköysi

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 6.8.2019

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Oy. Tip­paus­toi­mis­to Ab.? 

2. Kenen tun­ne­tun suo­ma­lai­sen poi­kia ovat Nuut­ti, Matias ja Aaro? 

3. Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insulinia? 

4. Mis­tä löy­tyy Suo­men pisin laskettelurinne? 

5. Kuin­ka mon­ta riis­tae­läin­tä suun­nil­leen on Suo­men met­säs­tys­lais­sa? a) 20, b) 40, c) 60, d) 80 

6. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mi Vic­tor Hugon romaa­nin mukaan Qua­si­mo­do ‑nimi­nen henkilö? 

7. Min­kä his­to­rial­li­sen tapah­tu­man seu­rauk­se­na perus­tet­tiin Ilta Sano­mat v. 1932? 

8. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min sekä vihan­nek­se­na että maus­tee­na käy­tet­ty saksankumina? 

9. Min­kä tun­ne­tun yri­tyk­sen koti­paik­ka on Vie­re­män kun­ta Pohjois-Savossa? 

10. Mis­tä poh­jois­maas­ta on vaa­tea­lan yhtiö Var­ner-Grup­pen? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Tans­ka, d) Norja


Tie­to­vi­sa 23.7.2019

Kysy­myk­set 1. Kuka tun­net­tu elo­ku­va­näyt­te­li­jä, mm. Lai­neen Tun­te­mat­to­mas­ta, osal­lis­tui jal­ka­pal­loi­li­ja­na Hel­sin­gin olym­pia­lai­siin? 2. Min­kä eläi­men luis­ta Väi­nä­möi­nen raken­taa kan­te­leen Kalevalan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 10.6.2019

Kysy­myk­set 1. Ket­kä Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen minis­te­rit ovat Oulun vaa­li­pii­ris­tä? 2. Min­kä alan yhtiö on Tam­ro? 3. Mitä vihan­nes­ta käy­te­tään yleisimmin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 3.6.2019

Kysy­myk­set 1.     Mitä ovat Gene­sis, Exo­dus, Levi­ticus, Nume­ri, Deu­te­ro­no­mium? 2.     a) Kenen romaa­ni on Suloi­nen myr­kyn­keit­tä­jä? b) Kenen bii­si on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 13.5.2019

Kysy­myk­set Mis­tä tun­ne­taan ruot­sa­lais­tyt­tö Gre­ta Thun­berg? Mikä on Bri­tan­nian kunin­gas­huo­neen jäsen­ten Eli­sa­bet­hin puo­lel­ta tule­va ”suku­ni­mi”? Mis­tä kah­des­ta maas­ta tule­via matkailijoita.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 6.5.2019

Kysy­myk­set Tapio Rau­ta­vaa­ra on kei­hään­hei­ton olym­pia­voit­ta­ja, mut­ta mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa hän voit­ti maa­il­man­mes­ta­ruu­den? Paa­vil­la voi näh­dä mit­ran. Mikä se on? Vähän samaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus