Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 14.3.2021

Kysy­myk­set

 1. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Val­me­tin Raut­poh­jan tehdas?
 2. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Oy. Tip­paus­toi­mis­to Ab?
 3. Mikä on kuusi­si­vui­sen nopan vas­tak­kais­ten sivu­jen summa?
 4. Min­kä nimi­nen veli oli Raa­ma­tun Mooseksella?
 5. Mil­le Euroo­pan maal­le Suo­men lisäk­si on tur­peel­la mer­kit­tä­vä osuus ener­gian­tuo­tan­nos­sa? a) Irlan­ti, b) Puo­la, c) Ruot­si, d) Viro
 6. Kenen TV:stäkin tutun kir­joit­ta­ma uutuus­ro­maa­ni on Pintaremontti?
 7. Min­kä auton­val­mis­ta­jan mal­le­ja on Beetle?
 8. Kuka on veis­tä­nyt Paa­vo Nur­men juoksijapatsaan?
 9. Mis­tä maan­osas­ta mink­ki on peräi­sin alunperin?
 10. Min­kä maan ark­ti­sil­la alueil­la elää suu­rin osa maa­il­man jää­kar­huis­ta) a) Nor­jan, b) Tans­kan, c) Venä­jän, d) Kanadan

Vas­tauk­set

 1. Jyväs­ky­läs­sä
 2. Oy Veik­kaus Ab
 3. Seit­se­män
 4. Aaron
 5. a) Irlan­ti
 6. Mii­ka Nousiaisen
 7. Volkswa­ge­nin
 8. Wäi­nö Aaltonen
 9. Poh­jois-Ame­ri­kas­ta
 10. d) Kana­dan