Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 7.3.2021

Kysy­myk­set

 1. Mikä on hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen omaa sukua?
 2. Mikä Kul­ler­vo ‑nimi­nen meno­pe­li oli lajis­saan Suo­men ensimmäinen?
 3. Mikä on sar­ja­ku­va­hah­mo Tin­tin ammatti?
 4. Min­kä monil­le joka­päi­väi­sen asian perus­ti­vat Ser­gei Brin ja Lar­ry Page?
 5. Mon­ta­ko Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­koh­det­ta on Suo­mes­sa? a) 5, b) 7, c) 9, d) 11
 6. Min­kä nimi­nen on Ruot­sin radion suo­men­kie­li­nen kanava?
 7. Mis­sä kau­pun­gis­sa on työ­väen­museo Werstas?
 8. Min­kä maan elo­ku­va­teol­li­suu­teen liit­tyy ter­mi Bollywood?
 9. Mis­sä USA:n osa­val­tios­sa on eni­ten asukkaita?
 10. Mis­sä työs­sä nykyi­nen paa­vi Fran­siscus työs­ken­te­li ennen pap­pis­se­mi­naa­riin menoa? a) tak­si­kus­ki­na, b) yöker­hon port­sa­ri­na, c) hen­ki­var­ti­ja­na, d) rakennusmiehenä

Vas­tauk­set

 1. Las­si­la
 2. Trak­to­ri
 3. Toi­mit­ta­ja
 4. Googlen
 5. b) 7.
 6. Sisu­ra­dio
 7. Tam­pe­reel­la
 8. Intian
 9. Kali­for­nian
 10. b) Yöker­hon portsarina