Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 11.4.2021

Kysy­myk­set

 1. Mikä, pait­si kei­ju, on Sinipiika?
 2. Mon­ta­ko pre­si­dent­tiä Venä­jäl­lä on ollut?
 3. Kuka on vii­mei­sin suo­ma­lai­nen ral­lin MM-voittaja?
 4. Mitä kan­sal­li­suut­ta oli enti­nen Jugos­la­vian joh­ta­ja Josip Broz Tito?
 5. Minä vuon­na avat­tiin ensim­mäi­set Lid­lin myy­mä­lät Suo­mes­sa? a) 1998, b) 2002, c) 2006, d) 2010
 6. Mit­kä kak­si val­tio­ta kävi­vät kes­ke­nään “turs­ka­so­taa” 1970-luvulla?
 7. Mitä yhteis­tä on nimil­lä San­na Kan­nas ja Ali­sa Rasila?
 8. Min­kä maa­lai­nen juus­to­merk­ki on hiih­don maa­il­mancu­pin nume­ro­la­puis­sa näky­vä Gruyere?
 9. Mikä on krusifiksi?
 10. Min­kä väri­nen les­ki oli Jaak­ko Pak­kas­vir­ran elo­ku­va v. 1968? a) val­koi­nen, b) mus­ta, c) punai­nen, d) vihreä

Vas­tauk­set

 1. Var­rel­li­nen lattialuutu
 2. Kol­me, Jelt­sin, Putin, Medvedev
 3. Marcus Grön­holm v. 2002
 4. Kro­aat­ti
 5. b) 2002
 6. Islan­ti ja Iso-Britannia
 7. Ovat palindro­me­ja
 8. Sveit­si­läi­nen
 9. Ris­tiin nau­li­tun Jee­suk­sen kuva tai veistos
 10. d) vih­reä