Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 28.3.2021

Kysy­myk­set

 1. Mitä ovat Kon­tio, Otso, Urho ja Polaris?
 2. Min­kä amma­tin har­joit­ta­jiin voi­daan yhdis­tää Pet­ro­nel­la-nimi­nen nainen?
 3. Kuin­ka pit­kiä ovat viral­li­set raviradat?
 4. Mis­sä maas­sa asuu eni­ten ara­bi­aa äidin­kie­le­nään puhu­via ihmisiä?
 5. Mon­ta­ko monar­ki­aa on Euroo­pas­sa? a) 8, b) 10, c) 12, d) 14
 6. Mikä oli kir­jai­li­ja Pent­ti Haan­pään kotikunta?
 7. Kuka yhdys­val­ta­lai­nen nuo­ri­soi­do­li kuo­li auto-onnet­to­muu­des­sa sama­na päi­vä­nä kuin Pent­ti Haan­pää hukkui?
 8. Mit­kä kak­si Poh­jois­mai­den ulko­puo­lis­ta Euroo­pan maa­ta ovat tut­ki­tus­ti vii­den onnel­li­sim­man maa­na joukossa?
 9. Min­kä alan kek­si­jä on venä­läi­nen Alek­sar­der Tupolev?
 10. Kenel­lä näyt­te­li­jäl­lä on eni­ten Oscar-ehdok­kuuk­sia? a) Meryl Streep, b) Har­ri­son Ford, c) Mar­lon Bran­do, d) Dus­tin Hoffman

Vas­tauk­set

 1. Jään­mur­ta­jia
 2. Lapin kul­lan­kai­va­jiin
 3. 1 000 m
 4. Egyp­tis­sä
 5. c) 12
 6. Piip­po­la
 7. James Dean
 8. Sveit­si ja Hollanti
 9. Len­to­ko­neit­ten
 10. a) Meryl Streepillä