Puhe­lin­ajan­va­raus Oulun koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu Oulus­sa täl­tä päi­väl­tä ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Asiak­kaat voi­vat kui­ten­kin edel­leen vara­ta aiko­ja net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen avau­tuu uudel­leen maa­nan­tai­na 29.3.

Ajan­va­rauk­ses­ta soi­te­taan kai­kil­le soit­to­pyyn­nön jät­tä­neil­le takai­sin tänään per­jan­tai­na tai vii­meis­tään maa­nan­tai­na. Jos siel­tä ei ehdi­tä soit­taa takai­sin tänään, niin asia­kas saa ilta­päi­väl­lä teks­ti­vies­tin, jos­sa ker­ro­taan, että soit­to tulee maanantaina.

Ajan­va­raus­nu­me­roon tuli per­jan­tai-aamu­päi­vän aika­na noin 2900 puhelua.