Veik­kaus­tu­lok­sia

Kier­ros 12

Lot­to: 1, 7, 8, 10, 13, 17, 38. Lisä­nu­me­ro 20, plus­nu­me­ro 9.

Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 oikein 7 kpl 33 016,76 €, 6 oikein 83 kpl 1 831,93 €, 5 oikein 44,62 €, 4 oikein 72556 kpl 10,00 €, 3+1 oikein 2 €.

Vikin­glot­to: 8, 19, 23, 35, 37, 44. Viking­nu­me­ro 4, plus­nu­me­ro 9.

6+1 oikein -, 6+0 oikein 2 kpl 119 376,70 €, 5+1 oikein 8 198,13 €, 5+0 oikein 1 081,07 €, 4+1 oikein, 43,98 €, 4+0 oikein 26,43 €, 3+1 oikein 7,41 €, 3+0 oikein 4,29 €, Plus oikein 5 €.

Euro­jack­pot: 7, 38, 41, 44, 50. Täh­ti­nu­me­rot 18.

Voit­to­luok­ka: 5+2 oikein -,

5+1 oikein 4 kpl 516 794,50 €, 5+0 oikein 3 kpl 243 197,40 €, 4+2 4 676,80 €, 4+1 301,90 €, 4+0 121,50 €, 3+2 71,10 €, 2+2 24,80 €, 3+1 21,20 €, 3+0 16,60 €, 1+2 11,30 €, 2+1 8,90 €.

Vakio 28.3. X22, 221, 12X, 1111.

Voi­ton­ja­ko 13 oikein 58,70 €.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 0130731

Per­jan­tai-Joke­ri: 9865977

Lau­an­tai-Joke­ri: 9082890.