Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.5.2021

Kysy­myk­set

1. Mikä on smoltti?
2. Mikä tai mitä on aspartaami?
3. Kuin­ka pit­käl­le jou­dut las­ke­maan Suo­men lukusa­no­ja, jot­ta vas­taan tulee r‑kirjain?
4. Mil­lä tai­tei­li­ja­ni­mel­lä Mat­ti Sii­to­nen aloit­ti uransa?
5. Mon­ta­ko kiloa muo­via suo­ma­lai­nen käyt­tää vuo­des­sa kes­ki­mää­rin? a) 40, b) 80, c) 120, d) 160.
6. Mikä on poh­joi­sin kau­pun­ki, jos­sa on pidet­ty olympiakisat?
7. Mitä ovat Ettan, Gene­ral ja Grov?
8. Mitä tar­koit­taa kandeeraaminen?
9. Mikä teh­tä­vä oli ennen unilukkarilla?
10. Min­kä maa­kun­tam­me vaa­ku­nas­sa on kak­si Ruot­sin lip­pua? a) Ahve­nan­maa, b) Var­si­nais-Suo­mi, c) Uusi­maa, d) Satakunta

Vas­tauk­set

1. Lohen tai tai­me­nen joes­ta mereen vael­ta­va poikanen
2. Kei­no­te­koi­nen makeutusaine
3. Miljardiin
4. Folk-Fredi
5. b) 80 kg
6. Lillehammer
7. Nuuskamerkkejä
8. Sokeroimista
9. Herä­tel­lä kir­kos­sa nukahtaneita
10. b) Varsinais-Suomen