Hau­Pan mies­ten edus­tuk­sel­la jäi­vät pis­teet Kajaaniin

Äitien­päi­vän aat­to­na pela­tus­sa otte­lus­sa Kaj­Ha oli parem­pi luke­min 3–1.

Otte­lun alus­sa Hau­Pa jäi kat­so­jan roo­liin, kun koti­jouk­kue pyö­rit­ti pal­loa ja raken­si maa­li­ti­lan­tei­ta toi­sen­sa perään. Otte­lua oli ehti­nyt kulua 12 minuut­tia, kun koti­jouk­ku­een Jas­per Pik­ku­hoo­ka­na siir­si pal­lon Aksu Syr­jä­län selän taak­se. Hau­Pa ei täs­tä lan­nis­tu­nut, vaan 4 minuut­tia myö­hem­min Junior Obag­be­mi­ro syöt­ti pal­lon Toni ”Ton­to” Tuo­mi­sel­le, joka tasoit­ti otte­lun 1–1 tilan­tee­seen. Pik­ku­hil­jaa Hau­Pa alkoi­kin pääs­tä hum­pan juo­nes­ta kiin­ni, mut­ta sit­ten 30 minuu­til­la tuli lun­ta tupaan, kun koti­jouk­ku­een Niko Kivi­jär­vi runt­ta­si isän­nät 2–1 johtoon.

Toi­sen puo­lia­jan Hau­Pa pää­si peliin parem­min sisäl­le ja pal­lon hal­lin­ta alkoi tasoit­tu­maan, kun­nes isän­tien Phi­lip Are­mu siir­si koti­jouk­ku­een 52. peli­mi­nuu­til­la 3–1 joh­toon. Hau­Pa nos­ti präs­siä ja inten­sii­vi­syyt­tä. Kel­ta­vih­reit­ten paras tilan­ne toi­sel­la puo­lia­jal­la oli 89 peli­mi­nuu­til­la, kun lai­ta­puo­lus­ta­ja Heik­ki Hal­met kes­kit­ti pal­lon bok­siin, jos­ta Ton­to pää­si pus­ke­maan pal­lon hiuk­sen hie­nos­ti maa­lin ohi, mut­ta hiek­ka valui tii­ma­la­sin poh­jal­le ja otte­lu päät­tyi kar­vaa­seen 3–1 tappioon.

Val­men­ta­ja Kari Pura­nen oli kyl­lä sinän­sä jouk­ku­een teke­mi­seen koh­tuul­li­sen tyy­ty­väi­nen. Vaik­ka otte­lu sai huo­non alun, pys­tyi jouk­kue kui­ten­kin otte­lun ede­tes­sä paran­ta­maan ottei­taan lop­pua kohti.

Otte­lun par­hai­na pelaa­ji­na pal­kit­tiin koti­jouk­kue Kaj­Han Joo­na Mik­ko­nen ja vie­ras­jouk­kue Hau­Pan Jaak­ko Han­hi­ne­va.

Otte­lut mies­ten kol­mo­ses­sa jat­ku­vat Hau­Pan osal­ta kotiot­te­lu­na Län­si­tuu­les­sa 13.5. 18.30, kun Oulus­ta saa­puu Tervarit‑j.