Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 25.4.2021

Kysy­myk­set

1. Min­kä urhei­lu­muo­don väli­ne on köö?

2. Mikä on Suo­men syvin järvi?

3. Mis­tä kun­nas­ta oli kotoi­sin kir­jai­li­ja Timo K. Mukka?

4. Kuka nykyi­nen kan­san­edus­ta­ja on Suo­men kaik­kien aiko­jen pit­kä­ai­kai­sin ulkoministeri?

5. Min­kä maan kunin­kaal­lis­ten vir­ka-asun­to on Ama­lien­borg? a) Ruot­si, b) Tans­ka, c) Nor­ja, d) Hollanti

6. Mikä oulu­lais­seu­ra saa­vut­ti hil­jak­koin sali­ban­dyn SM-prossia?

7. Mikä on salusiini?

8. Aral-jär­vi on kah­den val­tion välis­sä. Mai­nit­se toinen.

9. Antii­kin roo­ma­lai­sil­la oli adve­duk­te­ja. Mitä ne olivat?

10. Min­kä nimi­nen oli ensim­mäi­nen v. 1913 Suo­mes­sa val­mis­tet­tu auto? a) Joen­suu, b) Kor­ven­suu, d) Putaan­suu, d) Salmensuu

Vas­tauk­set

1. Bil­jar­din

2. Päi­jän­ne

3. Pel­los­ta

4. Erk­ki Tuomioja

5) b) Tanska

6. SS Ran­kat Ankat

7. Puo­li­ver­ho

8. Kazaks­tan ja Uzbekistan

9. Vesi­joh­to­ja

10. b) Korvensuu