Koro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­net­tiin Iis­sä – Yli 65-vuo­tiai­ta rokotetaan

Iisi-aree­na ja Kui­va­nie­men kun­to­sa­li pala­si­vat nor­maa­lei­hin aukio­loai­koi­hin maa­nan­tai­na 26.4.

Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tot ovat palan­neet nor­maa­lei­hin aukio­loai­koi­hin per­jan­tai­na. Kui­va­nie­men oma­toi­mi­kir­jas­to ava­taan ensi maanantaina.

Jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa nou­da­te­taan edel­leen mas­ki­suo­si­tus­ta sekä hyvää käsi­hy­gie­ni­aa ja turvavälejä.

Iis­sä tuli lop­pu­vii­kos­ta ilmi yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Kaik­ki­aan Iis­sä on ollut koko epi­de­mian aika­na 47 tartuntaa.

Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen toi­voo, että vap­pua vie­te­tään vastuullisesti.

– Tilan­ne on nyt onnek­si rau­hoit­tu­nut eikä uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ket­ju­ja ole tul­lut esil­le. Vapun aika mei­tä tie­tys­ti mie­ti­tyt­tää, mut­ta uskom­me ja toi­vom­me, että kun­ta­lai­set muis­tai­si­vat viet­tää vap­pua­kin vas­tuul­li­ses­ti – pide­tään täl­lä taval­la tilan­ne jat­kos­sa­kin hyvänä.

Oulun­kaa­rel­la eli Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä roko­tus­vuo­ros­sa ovat nyt kaik­ki yli 65-vuo­ti­aat, kuu­lui­vat he ris­ki­ryh­mään tai eivät. He voi­vat vara­ta ajan netin kaut­ta, mikä­li se on mahdollista.

Roko­tus­vuo­ros­sa ovat edel­leen myös 16–64-vuotiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set sekä yli 70-vuo­tiai­den kans­sa asu­vat omaishoitajat.