Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 4.4.2021

Kysy­myk­set

 1. Vii­me aikoi­na on ollut usein uuti­sis­sa Ever Given. Mikä se on?
 2. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Tan­hu­vaa­ran urhei­luo­pis­to, jon­ka reh­to­rik­si ja toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valit­tu Toni Roponen?
 3. Mikä elo­ku­vis­ta tut­tu fik­tii­vi­nen paris­kun­ta asuu osoit­tees­sa Voi­ku­kan­ka­tu 3 B 13 Helsinki?
 4. Min­kä lajin maa­jouk­kueur­hei­li­joi­ta ovat ex-mis­sin TV-kuu­lut­ta­ja Anna-Lii­sa Tilus-Väi­sä­sen pojat Sau­li ja Leo?
 5. Mon­ta­ko ker­taa suo­ma­lai­nen nai­nen on valit­tu Miss Euroo­pak­si? a) 2, b) 4, c) 6, d) 8
 6. Mis­sä maa­kun­nas­sa on Joma­lan kunta?
 7. Mit­kä ovat Suo­men kak­si laa­ja­le­vik­ki­sin­tä aikakausilehteä?
 8. Mis­sä kol­mes­sa Euroo­pan maas­sa on pie­nem­pi asukastiheys/km2 kuin Suomessa?
 9. Mitä on PVC?
 10. Minä vuon­na edus­kun­ta hyväk­syi pui­te­lain perus­kou­lus­ta? a) 1964, b) 1968, c) 1972, d) 1976

 

Vas­tauk­set

 1. Suezin kana­vaan juut­tu­nut rahtialus
 2. Savon­lin­nas­sa
 3. Pek­ka ja Jus­tii­na Puupää
 4. Jal­ka­pal­lon
 5. c) kuusi kertaa
 6. Ahve­nan­maal­la
 7. Yhteis­hy­vä ja Pirkka
 8. Islan­nis­sa, Nor­jas­sa ja Venäjällä
 9. Muo­via
 10. b) 1968