Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 18.4.2021

Kysy­myk­set

 1. Min­kä maa­lai­nen kaup­pa­ket­ju on alun­pe­rin Dressmann?
 2. Min­kä alan kuu­lui­suus oli Mat­ti Haa­po­ja (1845–1895)?
 3. Mis­sä kau­pun­gis­sa toi­mii ter­veys- ja lii­kun­ta-alan tut­ki­mus­kes­kus UKK-instituutti?
 4. Ket­kä kak­si teke­vät TV:n Madventures-ohjelmia?
 5. Min­kä yli­opis­ton sii­te­pö­ly­tie­do­te lue­taan sää­tie­do­tuk­sen yhtey­des­sä? a) Hel­sin­gin, b) Kuo­pion, c) Tam­pe­reen, d) Turun
 6. Mitä ovat kyty ja nato?
 7. Kenen kir­joit­ta­mat sanat on Pori­lais­ten marssissa?
 8. Mikä joki vir­taa Kio­van läpi? Lau­la­ja kat­soo sii­hen vii­mei­sen kerran.
 9. Min­kä lii­ke­ket­jun logos­sa on peuk­ku pystyssä?
 10. Kos­ka Suo­men tasa­val­ta­lai­nen hal­li­tus­muo­to astui voi­maan? a) 17.7. 1917, b) 17.7. 1918, c) 17.7. 1919, d) 17.7. 1920

Vas­tauk­set

 1. Nor­ja­lai­nen
 2. Poho­ja­laa­nen tapa­ri­kol­li­nen, murhamies
 3. Tam­pe­reel­la
 4. Riku Ran­ta­la ja Tuo­mas “Tun­na” Milonoff
 5. d) Turun
 6. Avio­mie­hen suku­lai­sia, veli ja sisar
 7. J.L. Rune­ber­gin
 8. Dnepr
 9. ABC:n
 10. c) 17.7. 1929