Kel­los­ta kadon­neek­si ilmoi­tet­tu van­hus on löy­ty­nyt kuolleena

Oulun polii­si on aikai­sem­min tie­dot­ta­nut etsi­vän­sä kadon­nut­ta Pent­ti Vah­to­laa. Kadon­nut löy­tyi 16.4. kuol­lee­na maas­tos­ta Kel­los­ta. Asi­aan ei epäil­lä liit­ty­vän rikos­ta, eikä polii­si tie­do­ta asias­ta enem­pää. Asian tut­kin­taa jat­ke­taan kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­se­nä. Polii­si kiit­tää etsin­töi­hin osal­lis­tu­nut­ta Vapaa­eh­tois­ta pelas­tus­pal­ve­lua ja kiit­tää ylei­söä saa­mis­taan havaintotiedoista.