Polii­si etsii edel­leen ja pyy­tää havain­to­ja kadon­nees­ta henkilöstä

Kadon­nut Pent­ti Vah­to­la on noin 170 cm pit­kä ja noin 80 kg.

Polii­si etsii Oulus­sa 14.–15.4. väli­se­nä yönä kadon­nut­ta Pent­ti Vah­to­laa Kel­lon-Hämeen­jär­ven-Ala­ky­län alueella.

Havain­to­ja kai­va­taan yli 80-vuo­ti­aas­ta muis­ti­sai­raas­ta mie­hes­tä. Hänel­lä oli pääl­lään sini­nen fleece­tak­ki ja vih­reä vil­la­pai­ta. Mies on noin 170 cm pit­kä ja noin 80 kg. Kaik­ki tors­tai­na 15.4. ja sen jäl­keen teh­dyt havain­not pyy­de­tään ilmoit­ta­maan hätä­kes­kuk­seen 112.