Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 21.3.2021

Kysy­myk­set

 1. Mitä vil­ja­kas­via vil­jel­lään Suo­mes­sa eniten/ha?
 2. Minä vuon­na jär­jes­te­tään Suo­mes­sa seu­raa­vat presidentinvaalit?
 3. Min­kä alan poh­jois­mai­nen pal­kin­to on Lasia­vain, jon­ka on saa­nut ainoa­na suo­ma­lai­se­na uuti­sank­ku­ri Mat­ti Rönkä?
 4. Mil­lä Euroo­pan vuo­rel­la asus­te­lee Aku Ankas­ta tut­tu Mil­la Magia?
 5. Mis­sä Suo­men maa­kun­nas­sa on vähi­ten moottoripyöriä/asukas? a) Kai­nuu, b) Ete­lä-Poh­jan­maa, c) Pir­kan­maa, d) Uusimaa
 6. Keil­le anne­taan Apga­rin pisteitä?
 7. Mis­sä kun­nas­sa on Suo­men itäi­sin piste?
 8. Min­kä joka­päi­väi­sen tuot­teen mai­nos­hen­ki­lök­si valit­tiin v. 1950 18-vuo­tias Sinik­ka Kekki?
 9. Kat­ri Hele­nal­le on Toh­ma­jär­vel­lä Kat­ri Hele­nan Rait­ti. Kuka kei­häs­mies odo­tel­lee omaa rait­tia samaan kuntaan?
 10. Mikä on vaak­siai­nen? a) punk­ki, b) sääs­ki, c) mato, d) kovakuoriainen

Vas­tauk­set

 1. Ohraa
 2. 2024
 3. Dek­ka­ri­kir­jal­li­suu­den
 4. Vesu­viuk­sel­la
 5. d) Uudel­la­maal­la
 6. Vas­ta­syn­ty­neil­le vauvoille
 7. Ilo­mant­sis­sa
 8. Pau­li­gin kah­vin (Pau­la-tyt­tö)
 9. Sep­po Räty
 10. b) sääs­ki