Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 29.11.2020

Kysy­myk­set
1. Mis­tä löy­dät Wäi­nö Aal­to­sen veis­tok­set Suo­men nei­to, Erän­kä­vi­jä, Veron­kan­ta­ja ja Kauppias?
2. Mitä kau­pun­kia kut­su­taan Nor­jan öljypääkaupungiksi?
3. Mis­tä tun­ne­taan Naan­ta­lis­sa ole­va Luon­non­maan saari?
4. Min­kä urhei­lu­la­jin legen­do­ja ovat Lev Jas­hin ja Ruut Gullit?
5. Mon­ta­ko ker­taa Kii­min­gin poi­ka Mik­ko Ala­ta­lo voit­ti Syk­syn säve­len? a) 2, b) 3, c) 4, d) 5
6. Mikä kau­pun­ki tun­net­tiin ennen nimel­lä Rääveli?
7. Mis­tä tuot­tees­ta eri­tyi­ses­ti tun­ne­taan Harvia-yhtiö?
8. Kuka Tun­te­mat­to­man soti­laan hen­ki­lö rau­hoit­te­li ase­vel­ji­ään: Hätäil­len ei tule muu­ta kuin kusi­päi­tä mukuloita.
9. Mit­kä kak­si neu­vok­sen arvo­ni­meä ovat Suo­mes­sa hin­nal­taan arvokkaimmat?
10. Min­kä maa­lai­nen muo­ti­leh­ti on Vogue? a) englan­ti­lai­nen, b) rans­ka­lai­nen, c) USA-lai­nen, d) italialainen

Vas­tauk­set
1. Tam­pe­reel­ta Hämeensillalta
2. Stavangeria
3. Tasa­val­lan pre­si­den­tin kesä­asun­nos­ta Kultarannasta
4. Jalkapallon
5. c) nel­jä kertaa
6. Tallinna
7. Saunankiukaista
8. Koskela
9. Val­tio­neu­vos ja vuorineuvos
10. c) USA-lainen