Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.12.2020

Kysy­myk­set
1. Mil­lais­ta juo­maa on Mocktail?
2. Mikä Suo­men kau­pun­ki on a) aak­ko­sis­ta ensim­mäi­nen, b) viimeinen
3. Mil­lä alal­la Toi­vo Jal­ma­ri Särk­kä on vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti suo­ma­lai­seen kulttuuriin?
4. Mikä Suo­mes­sa­kin näh­tä­vä TV-ohjel­ma on Poh­jois­mai­den suo­si­tuin keskusteluohjelma?
5. Juice Les­ki­ses­tä v. 2014 jul­kais­tu elä­mä­ker­ta on nimel­tään a) Huu­rui­nen elä­mä, b) Sam­mu­nut elä­mä, c) Väri­käs elä­mä, d) Risai­nen elämä
6. Ket­kä kol­me ohjaa­jaa ovat ohjan­neet elo­ku­van Tun­te­mat­to­mas­ta sotilaasta?
7. Kuka voit­ti ensim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na hiih­don maa­il­mancu­pin 20.1. 1974?
8. Min­kä eläi­men mai­dos­ta val­mis­te­taan Roquefort-juusto?
9. Mil­lä tutum­mal­la sak­san­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan alppitähti?
10. Mikä soi­tin­merk­ki ei kuu­lu jouk­koon? a) Ama­ti, b) Guar­ne­ri, c) Stra­di­va­rius, d) Steinway

Vas­tauk­set
1. Alkoholitonta
2. a) Akaa, b) Äänekoski
3. Elokuva-alalla
4. Skavlan
5. d) Risai­nen elämä
6. Edvin Lai­ne, Rau­ni Moll­berg, Aku Louhimies
7. Juha Mieto
8. Lampaan
9. Edelweiss
10. d) Steinway on pia­no, muut viuluja