TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 26.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä juh­la­päi­vä oli Yhdys­val­lois­sa vii­me tors­tai­na eli 22.11.? 2. Mitä tar­koit­taa Jee­suk­ses­ta­kin käy­tet­ty sana ”mes­sias”? Sanan voi maallisemmassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 5.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mitä eläin­tä kut­su­taan jän­kä­koi­rak­si? 2. Kat­ri Antell oy lopet­ti lei­po­mo­toi­min­nan Oulus­sa jokin aika sit­ten. Mis­sä kau­pun­gis­sa luvat­tiin alkaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 25.10.2018

Kysy­myk­set 1. Mit­kä kas­vit mai­ni­taan (Ant­ti­lan) Kevät­huu­maus ‑lau­lus­sa? 2. Mis­tä maas­ta on läh­töi­sin Tri­vial Pur­suit-peli? 3. Mit­kä ovat Iin naapurikunnat?.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 15.10.2018

Kysy­myk­set 1. Kenen muusi­kon ideas­ta on läh­te­nyt elä­mään ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisat? 2. Mikä nimi yhdis­tää tai­tei­li­joi­ta Fre­de­rik ja Dan­ny? 3. Min­kä suvun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 8.10.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka viih­teen vete­raa­ni sai vii­me kesä­nä Iskel­­mä-Fin­­lan­­dia ‑pal­kin­non? 2. Onko kuo­le­man­kel­lo hyön­tei­nen vai kas­vi? 3. Kenial­la on nel­jä naapurimaata.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.10.2018

Kysy­myk­set 1. a) Mon­ta­ko kruu­nua on Ruot­sin vaa­ku­nas­sa? b) Mon­ta­ko ruusua on Suo­men vaa­ku­nas­sa? 2. Mikä teh­tä­vä yhdis­tää seu­raa­via henkilöitä:.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 17.9.2018

Kysy­myk­set Mitä vil­ja­kas­via on durum? Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan sil­män väri­kal­vo? Sama nimi voi olla ihmi­sel­lä­kin.  Mit­kä kak­si kau­pun­kia oli­vat ääripäissä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 10.9.2018

Kysy­myk­set Kenen kir­jai­li­jan väi­te­tään sano­neen vii­mei­si­nä sanoi­naan: ”Minä elän”. Entä kuka urhei­li­ja muis­te­taan tokai­sus­taan: ”Havu­ja, per­ke­le!” Mit­kä kak­si maa­ta yhdis­tää Mont.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus