Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 11.10.2020

Kysy­myk­set
1. Mis­sä maas­sa on juus­tos­ta tun­net­tu Edam?
2. Mikä on Suo­mes­sa pisin kuukausi?
3. Kuka Juko­lan vel­jek­sis­tä jäi poikamieheksi?
4. Mikä mar­ja on kaarnikka?
5. Min­kä liik­keen Geor­ge Wil­liams perus­ti vuon­na 1844? a) par­tio­liik­keen, b) pelas­tusar­mei­jan, c) NMKY-liik­keen, d) mormoniliikkeen
6. Kuka lau­laa har­va se päi­vä radios­sa bii­si­ään Täs­sä­kö tää oli?
7. Mikä kun­ta muo­dos­tui v. 2009 Kes­ti­län, Piip­po­lan, Pulk­ki­lan ja Rant­si­lan kunnista?
8. Nel­jä suo­ma­lais­ta on saa­nut olym­pia­mi­ta­lin sodan jäl­keen hyp­py­la­jeis­sa. Ket­kä muistat?
9. Mis­sä sijait­see toi­ses­ta maa­il­man­so­das­ta tut­tu Pearl Harbour?
10. Suo­men ensim­mäi­nen säh­kö­lai­tos aloit­ti toi­min­tan­sa a) Hel­sin­gis­sä, b) Tam­pe­reel­la, c) Turus­sa, d) Viipurissa
Lop­pu­ke­ven­nys: Mitä mak­ka­raa gril­la­taan vanhustenhoitolaitoksissa?

Vas­tauk­set
1. Alankomaissa
2. Loka­kuu (yli­mää­räi­nen tun­ti tal­viai­kaan siirtymisestä)
3. Simeoni
4. Variksenmarja
5. c) NMKY-liikkeen
6. Art­tu Wiskari
7. Siikalatva
8. Erk­ki Kata­ja, Jor­ma Val­ka­ma, Eeles Land­ström, Ant­ti Kalliomäki
9. Hawaijilla
10. b) Tampereella
Geriatrillia