Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 27.9.

Kysy­myk­set
1. Min­kä lajin urhei­li­ja on Emil Ruusu­vuo­ri?
2. Mis­tä eri­koi­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta Väi­nä­möi­nen teki kan­te­leen?
3. Min­kä alan kil­pai­lu­ja ovat Timo Mus­ta­kal­lio- ja Mir­jan Helin -kil­pai­lut?
4. Suo­men armei­jan kent­tä­ty­kis­töl­lä on kah­den­lai­sia tyk­ke­jä. Mitä tyyp­piä ne ovat?
5. Mitä Belu­ga ei ole a) lin­tu, b) juo­ma, c) kala, d) len­to­ko­ne
6. Mikä yli 20 kuo­lo­nuh­ria vaa­ti­nut suu­ron­net­to­muus tapah­tui Suo­mes­sa 13.4.1976?
7. Mit­kä kak­si B-kir­jai­mel­la alka­vaa nai­sen nimeä on suo­men­kie­li­ses­sä alma­na­kas­sa?
8. Mitä kalaa kut­su­taan jän­kä­koi­rak­si?
9. Mi Aasian maas­sa on maa­il­man toi­sek­si pisin rau­ta­tie­tun­ne­li?
10. Mis­sä Euroo­pan maas­sa kehi­tet­tiin Sky­pe-sys­tee­mi? a) Sak­sa, b) Suo­mi, c) Englan­ti, d) Viro

Vas­tauk­set
1. Ten­nik­sen
2. Hau­en leu­ka­luus­ta
3. Klas­si­sen yksin­lau­lun kil­pai­lu­ja
4. Kanuu­na ja hau­pit­si
5. a) lin­tu
6. Lapuan pat­ruu­na­teh­taan räjäh­dys
7. Bert­ta ja Bir­git­ta
8. Hau­kea
9. Japa­nis­sa
10. d) Viro