Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.8.2018

Kysy­myk­set
1. Mikä on jus­tee­ri?
2. Mihin kort­ti­pe­liin liit­tyy ter­mi slam­mi?
3. Mis­sä maan­osas­sa on Pata­go­nia?
4. Mis­sä maas­sa saas­teet tap­pa­vat mää­räl­li­ses­ti eni­ten ihmi­siä?
5. Min­kä maa­lai­nen dek­ka­ri­hah­mo on Har­ry Hole? a) englan­ti­lai­nen, b) USA-lai­nen, c) nor­ja­lai­nen, d) ruot­sa­lai­nen
6. Kuka ohja­si uusim­man Tun­te­mat­to­man soti­laan?
7. Kenen minis­te­rin tilal­le Anni­ka Saa­rik­ko tulee syk­syl­lä Mari­nin hal­li­tuk­seen?
8. Min­kä urhei­luun liit­ty­vän yri­tyk­sen perus­ta­ja on Adolf Dass­ler?
9. Mikä pituusyk­sik­kö on 1 852 met­riä?
10. Suvi­vir­ren melo­dia on a) ruot­sa­lai­nen kan­san­sä­vel­mä, b) suo­ma­lai­nen kan­san­sä­vel­mä, c) P.J. Han­ni­kai­sen sävel­tä­mä, d) Sibe­liuk­sen sävel­tä­mä

Vas­tauk­set
1. Kah­den hen­ki­lön sahat­ta­va saha
2. Brid­geen
3. Ete­lä-Ame­ri­kas­sa
4. Intias­sa
5. c) nor­ja­lai­nen
6. Aku Lou­hi­mies
7. Han­na Koso­sen
8. Adi­da­sin
9. Meri­pe­nin­kul­ma
10. a) ruot­sa­lai­nen kan­san­sä­vel­mä